Årets bransjeambassadør

2017-EC-468_1

Olje- og energibransjen er under press og har de siste årene fått mye negativ omtale.

Vi ønsker å gi anerkjennelse til person som gjennom 2016 har løftet frem bransjen på en konstruktiv måte.

Du kan foreslå din kandidat ved å sende en e-post til arrangement@enerWE.no.

Skriv inn følgende om kandidaten:

 • Navn
 • Stillingstittel
 • Firma/organisasjon
 • Telefon
 • E-post
 • Begrunnelse

Programkomitéen for enerWE Communication Conference fungerer som jury.

Prisen deles ut på enerWE Communication Conference 2017.

Siste frist for å sende inn ditt forslag er 2. mai 2017.


Forslag til årets bransjeambassadør:

Kandidat 1.

Jeg synes årets bransjeambassadør har vært alle oljearbeidere som måtte gå ned i lønn og som mister mye av pensjonsordningen sin, men som fortsatt leverer samme innsats eller litt høyere pga. av alle kollegaer som har blitt sagt opp.

Kanditat 2.

Den nye oljen er en del av prosjektet Energi til nye løsninger. Medlemsbedriftene i Norsk olje og gass står bak initiativet.

Frontfigurene i prosjekter er

 • Emil Yde AasenSivilingeniør produktutvikling og produksjon, NTNU Trondheim
 • Saresh MohamadMastergrad petroleumsteknologi, UiS
 • Shara Mabast AliMastergrad petroleumsteknologi, UiS
 • Eyolf Strømme-SvendsenSivilingeniør bygg- og miljøteknikk, NTNU Trondheim
 • Katrine Haram OlsenLektor kjemi og biologi, UiO

De fem frontfigurene er nominert fordi de har bidratt med konstruktive innspill inn i samfunnsdebatten om hvor viktig olje og gass er for vårt veldferdssamfunn, samtidig som det er viktig at vi finner flere bein å stå på i tiden fremover.

Kandidat 3.

Kristin Færøvik er administrerende direktør i oljeselskapet Lundin. I tillegg er hun styreleder i bransjeorganisasjonen Norsk olje og gass.

Færøvik er et forbilde i en hardt prøvet industri. Hun er dyktig i sin kommunikasjon overfor ungdommen der hun ofte løfter frem alle mulighetene i oljebransjen for de som velger relevant utdanning i dag.