Bli kjent med Camilla Andersen Rødsrud

Den 10. mai samles de som jobber med kommunikasjon i olje- og energibransjen. For å legge tilrette for god nettverksbygging får deltakere mulighet til å presentere seg selv i forkant av arrangementet.

Vi har tatt en prat med Camilla Andersen Rødsrud. Hun tar en mastergrad i Entreprenørskap og Innovasjon på NMBU og skriver for tiden masteroppgave om kompetent kapital.

– Hva gjør du ved siden av studiet?

– Ved siden av er jeg så heldig å få jobbe for Connect Østlandet som Project and Relationship Manager, som i tillegg til studiet har gitt meg en praktisk forståelse av hvilke utfordringer gründere og næringsliv står ovenfor, samt muligheten til å jobbe med utrolig dyktige mennesker som vil være med på å løse disse. 

– Hva ser du på som de største utfordringene når det gjelder oppstartsbedrifter som skal skape nye arbeidsplasser i Norge?

– Jeg tror én av de største utfordringene når det gjelder oppstartsbedrifter som skal skape nye arbeidsplasser i Norge, er å finne de «riktige» menneskene å alliere seg med og på «riktig» måte, både når det gjelder tilgang på rett kompetanse og kapital, men også rett profil når det gjelder selskapets ambisjoner og langsiktige målsetning.

– Hva er din forventning til enerWE Communication Conference?

– Min forventning til ECC2017 er å møte mange ambisiøse og kompetente mennesker som brenner for sitt fag, for å utrette en forskjell og dele sin kunnskap. Slike mennesker er for meg en inspirasjonskilde. Samtidig er det selvfølgelig en forventning om å lære og få innsikt i et felt jeg personlig ikke har vært så veldig involvert i, men som man som nordmann ikke kan unngå å høre noe om og som jeg mener man bør ha en grunnleggende forståelse av.

Du treffer Camilla og mange andre på enerWE Communication Conference den 10. mai!

 

Share: Pinterest