Bli kjent med Lars-Einar Petterson i Siemens Norge

Den 10. mai samles de som jobber med kommunikasjon i olje- og energibransjen. For å legge tilrette for god nettverksbygging får deltakere mulighet til å presentere seg selv i forkant av arrangementet.

Vi har tatt en prat med Lars-Einar Petterson i Siemens Norge. Han jobber i Siemens Norge som informasjonssjef og kommunikasjonsrådgiver.

– Hva er den største utfordringen når det gjelder kommunikasjon i olje- og energibransjen?

– En av de største utfordringene er å bli oppfattet som relevant og viktig, samtidig som mange i bransjen nedbemanner og ”alle” vil jobbe med grønne løsninger.

– Hvilke forventinger har du til enerWE Communication Conference?

– Jeg forventer gode betraktninger og inspirasjon som jeg kan ta med meg videre inn i organisasjonen.

Du møter Lars-Einar og mange andre kommunikasjonseksperter på enerWE Communication Conference!

Share: Pinterest