Bli kjent med Salvador Baille i Intelis

Den 10. mai samles de som jobber med kommunikasjon i olje- og energibransjen. For å legge tilrette for god nettverksbygging får deltakere mulighet til å presentere seg selv i forkant av arrangementet.

Vi har tatt en prat med Salvador Baille, Daglig leder i Intelis, et analyse- og rådgivingsfirma med fokus på vekst gjennom innovasjon og teknologiledelse.

– Hva jobber du med til daglig?

Jeg underviser også i forretningsutvikling og innovasjon ved Høgskolen i Østfold og er medlem i Connect Østlandet. Ellers har jeg min egen blogg om disse temaene. Det er derfor jeg syns at denne konferansen er spennende 

– Hva ser du på som de største utfordringene når det gjelder kommunikasjon i olje- og energibransjen?

– Jeg utførte en markedsundersøkelse for en stor aktør innen IT i Norge for ett år siden. Flere av de topplederne som jeg intervjuet for datainnsamling mente at bransjen hadde vært altfor dårlig til å kommunisere verdien av deres bidrag til samfunnet. Det er jeg enig i. Jeg synes at det er dessuten altfor få som kvantitativt har undersøkt konsekvensene for miljøet av andre energikilder og de lagringsteknologiene som trengs for dem.

– Hva er din forventning til ECC17?

– Jeg vil gjerne vite mer om energibransjen generelt, perspektiver for industrien og miljøet, samt rollen som deltakerne mener teknologien spiller i ale disse temaene. Ellers håper jeg å bli kjent med flere toppledere i denne bransjen og lære om nye kommunikasjonsmetoder som jeg kan bruke for mitt firma og min blogg.

Du møter Salvador og mange andre på enerWE Communication Conference den 10. mai.

Share: Pinterest