Ola Elvestuen til enerWE Communication Conference

enerWE Communication Conference er den viktigste møteplassen for alle som jobber med kommunikasjon i olje- og energibransjen.

På konferansen vil Anders Lie Brenna, Ansvarlig redaktør i enerWE lede den politiske paneldebatten. Vi ønsker Ola Elvestuen fra Venstre velkommen som deltaker i paneldebatten.

Ola Elvestuen har siden 2008 vært nestleder i Venstre. Han har jobbet som byråd for miljø og samferdsel i Oslo siden 2011, og er valgt inn på Stortinget for Oslo.

Elvestuen deltar i Klima- og miljøkomitéen på Stortinget.

Share: Pinterest