Tina Bru (H) til enerWE Communication Conference

enerWE Communication Conference er den viktigste møteplassen for alle som jobber med kommunikasjon i olje- og energibransjen.

På konferansen vil Anders Lie Brenna, Ansvarlig redaktør i enerWE lede den politiske paneldebatten. Vi ønsker Tina Bru (H) velkommen med i debatten.

Tina Bru (født 18. april 1986 i Moss) er en norsk politiker (H). Hun har vært innvalgt på Stortinget fra Rogaland siden 2013. Her er hun medlem i Energi- og miljøkomiteen.

Tina Bru meldte seg inn i Unge Høyre i 2005. Hun var 2. nestleder og fylkessekretær i Rogaland Unge Høyre 2006–2007, leder i Rogaland Unge Høyre 2007–2008, medlem av Eiganes og Våland bydelsutvalg 2007–2011 og medlem av Unge Høyres sentralstyre 2008–2010. Bru var 1. vararepresentant til Stortinget fra Rogaland 2009–2013, og møtte en tid for Arve Kambe. Bru ble medlem av Stavanger bystyre og Rogaland fylkesting i 2011. Høsten 2012 ble Bru nominert som Høyres 4. kandidat til Stortinget fra Rogaland foran stortingsvalget i 2013.

Hun var politisk rådgiver for Stavanger Høyre og Høyres bystyregruppe 2008–2010, Rogaland Høyre 2011–2012 og fylkesordfører Janne Johnsen 2012–2013.

Share: Pinterest