Programkomité

Myndigheter

  • Olje- og energidepartementet, Jan Magne Bae, Rådgiver i avdeling for klima, industri og teknologi

NHO Bransjeorganisasjoner

  • Energi Norge, Cecilie Lillehagen Welo, Kommunikasjonsrådgiver
  • Norsk Industri, Hans Petter Bøe Rebo, Ass. Director oil & gas technology suppliers
  • Norsk olje og gass, Einar Fannemel, Kommunikasjonsrådgiver

Forskning og utdanning

  • SINTEF Energi, Anne Steenstrup-Duch, Kommunikasjonsdirektør
  • NTNU, Hege J. Tunstad, Senior Communications Advisor

Media og kommunikasjon

  • enerWE, Anders Lie Brenna, Ansvarlig redaktør
  • enerWE, Chul Christian Aamodt, Adm. Dir.